Allmänna användarvillkor för webbplats

Användningen av sidorna som ingår i Uzin Utz AG:s hemsida (webbplats) är underställd följande villkor.
Du har endast rätt att öppna och använda webbplatsen om du godkänner nedanstående villkor. Våra allmänna leverans- och betalningsvillkor påverkas inte av innehållet i dessa allmänna användarvillkor, i sådana fall krävs en uttrycklig ändring av desamma.

Ändringsförbehåll

Uzin Utz AG förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande göra ändringar i webbplatsen och användarvillkoren utan föregående meddelande. Webbplatsen kan också när som helst stängas ner av Uzin Utz AG utan föregående meddelande.

Uppdateringar

Vi förbinder oss inte att se till att innehållet på webbplatsen alltid är uppdaterat.

Upphovsrätt till webbplatsen och dess innehåll

Uzin Utz AG eller andra företag i koncernen äger upphovsrättigheterna till webbplatsen om inte annat uttryckligen har avtalats. De texter, dokument, bilder och figurer som finns publicerade på webbplatsen tillhör Uzin Utz AG eller andra företag i koncernen, om inte annat anges. Varje form av kommersiell användning eller utnyttjande av webbplatsen och dess innehåll förbjuds härmed.

De varumärken som används på webbplatsen tillhör Uzin Utz AG eller företag inom koncernen. Användning eller utnyttjande av varumärkena förbjuds uttryckligen och utgör ett intrång i varumärkesskyddet.

Övriga upphovsrättigheter och varumärkesskydd berörs ej.

Ansvarsfrihet

Vi ansvarar inte för att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och/eller uppdaterad. Användare erbjuds tillgång till webbplatsen ”i befintligt skick”. Användare av webbplatsen är införstådda med att det kan medföra vissa risker att gå in på en webbplats och använda dess innehåll. Uzin Utz AG ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av webbplatsen, på grund av att webbplatsen bara kan användas till viss del eller inte alls eller till följd av data som förloras eller modifieras vid överföring.

Vi garanterar inte att de produkter eller varor som beskrivs på webbplatsen alltid eller fortfarande är tillgängliga. Observera även att behandling med eller användning av produkterna och varorna bara ska utföras av fackmän och utbildade hantverkare. Produkternas användningsområden med användningsmetoder finns beskrivna i de tillhörande och alltid uppdaterade produktbladen och i de bruksanvisningar som alltid står på förpackningen. Det åligger kunden att kontakta oss för information om hur enskilda produkter ska användas.

Villkoret påverkar inte de lagstadgade bestämmelserna på området.

Länkar till andra webbplatser

I de fall då vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser klickar användaren på dessa på egen risk. Uzin Utz AG lämnar inga garantier om att sådana webbplatser är tillgängliga och tar inget som helst ansvar för de åsikter och annat innehåll som finns publicerat på webbplatserna. Det gäller i synnerhet uppgifter om aktuella aktiekurser, som erbjuds av en extern tjänsteleverantör utan varje form av ansvar från Uzin Utz AG.

Dataskydd

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Nedan uppger vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och varför:

Varje gång en användare går in på en webbsida med våra erbjudanden och varje gång han/hon öppnar en fil sparas data om processen i en protokollfil. Filerna är inte knutna till enskilda personer, dvs. vi kan inte se vilken användare som har visat vilka uppgifter eller filer. För varje process lagras följande information:

  •  Namnet på den fil som har öppnats
  • Datum och klockslag då den öppnades
  • Hur mycket data som har överförts
  • Meddelande om visningen/överföringen lyckades.

Vi skapar inte användarprofiler kopplade till enskilda personer. De data som lagras är endast avsedda för statistisk analys. Vi sprider inte uppgifterna till tredje part.

På webbplatsen används s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens hårddisk på uppdrag av en webbserver. Filen innehåller uppgifter om användarens aktiviteter på nätet. Cookies fungerar huvudsakligen som elektroniska komihåglappar för servern, så att den kan ”minnas” användarens aktiviteter i webbläsaren, t.ex. vilka webbplatser användaren har gått in på, hur ofta och hur länge – eller om den önskade webbplatsen ska skickas till användaren i en viss version (som användaren har valt). Cookies kan vare sig radera filer från hårddisken, läsa innehållet på den eller överföra virus till datorn och är alltså helt ofarliga.

Personuppgifter som användaren uppger vid besök på vår webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddslag i det land där företaget har sitt säte. När användaren skickar ett elektroniskt meddelande till oss (e-post) och/eller fyller i ett e-formulär på webbplatsen och skickar det till oss elektroniskt sparar och behandlar vi angivna uppgifter och information i enlighet med användarens avsikter eller det ändamål som vi har uppgett, t.ex. att skicka över beställda dokument eller önskad information eller kontrollera inskickade ansökningshandlingar. Personuppgifter sprids inte till tredje part utanför koncernen. För säkerhets skull vill vi dock påpeka att det alltid finns en risk att obehöriga tar del av uppgifter som skickas via Internet.

Användaren godkänner härmed att ovanstående data lagras och används samt att cookies används.

Friskrivningsklausul google analytics

Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics använder cookies (textfiler) som lagras på din dator och som gör att man kan analysera användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress). Informationen som produceras när du använder denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google kommer att stryka den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstater i Europeiska unionen och andra parter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den kompletta IP-adressen sändas till och nerkortaskortas av Googles servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen i syfte att generera rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatören och för att generera tjänster relaterade till webbplatsen, användning och Internet-användning. Google kommer också att överlåta denna information till tredje part om så behövs, förutsatt att detta är tillåtet enligt lag eller för att företaget ska kunna bearbeta denna information på uppdrag av Google. Google kommer inte i något fall att kombinera din IP-adress med andra data som Google Inc har. Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera din webbläsare, men vi vill informera dig om att du i så fall inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in data som produceras av cookien och som avser användning av webbplatsen (inklusive IP-adress) och förhindra att Google behandlar dessa uppgifter genom att hämta och installera ett webbläsartillägg under följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ytterligare information om villkoren och förutsättningarna för användningen samt dataskyddet finns på www.google.com/analytics/terms/gb.html or at www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Observera att på denna webbplats, är Google Analytics-koden kompletteras med “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonymiserad samling IP-adresser (så kallad IP-masking

Om du har ytterligare frågor om dataskydd i samband med Uzin Utz-koncernens webbsidor eller de personuppgifter som vi har lagrat om dig, eller om du vill motsätta dig att vi använder dina uppgifter, kan du kontakta oss på nedanstående sätt:

Uzin Utz AG, Dieselstraße 3,
D-89079 Ulm, Tyskland, märk kuvertet med ”Datenschutz”
E-post: info@ uzin-utz.com

Tillämplig rätt

Eventuella faktiska eller påstådda anspråk i samband med användningen av denna webbplats kommer att behandlas och tolkas i enlighet med tysk lag, med undantag för bestämmelserna som gäller det internationella skyddet av personuppgifter.